HOME 2019 | català

Men in Movement, IV

Masculinitat i violència:
Dimensió cultural, social i política d’una relació no qüestionada

Taller internacional
28 de febrer i 1 de març de 2019
Bèrgam, Itàlia

 

— en construcció —

Anuncis