Abdessamad Dialmy

Abdessamad Dialmy
Abdessamad Dialmy (Universitat de Fes)

El Dr. Dialmy, sociòleg de la sexualitat, el gènere i la religió, va ser anteriorment catedràtic a les universitats de Fes i Rabat i actualmente és professor visitant en algunes universitats europees. Va ser membre del comité de redacció de la revista Social Compass. Entre els seus nombrosos llibres figuren Logement, sexualité et Islam (1995), Vers une nouvelle masculinité au Maroc (2009/2010), Sociologie de la sexualité du monde arabo-musulman (2014) i The Sexual Transition in Morocco (2015, en àrab).
Contacte:  abdessamad.dialmy@gmail.com

La Masculinitat Transicional Àrab

Quines són les dimensions de la masculinitat més canviants i més resistents en relació a la igualtat de gènere? L’oscil·lació entre el canvi i la resistència és molt representativa de la situació real de la masculinitat i suposa la transició d’una masculinitat patriarcal a una no patriarcal, ja que aquesta última és l’ideal d’una societat jerárquica i asexuada. Conseqüentment, la conquesta de la nova masculinitat està en desequilibri perquè aquella no s’ha aconseguit en el mateix grau en totes les actituds i pràctiques de la masculinitat. El propòsit d’aquest treball és identificar la masculinitat desigual i transicional és alguns països àrabs, especialment en l’àmbit sexual i de la reproducció.

Anuncis