Cristina Pereira Vieira

Cristina Pereira Vieira
Cristina Pereira Vieira (Universidade Aberta/Portugal (UAb) i Center researche CIEG)

Cristina Pereira Vieire és Doctora en Sociologia. És professora a la UAB (Universitat Oberta de Portugal) en diverses titulacions acadèmiques (llicenciatura, postgrau, màster i doctorat), on ha implementat noves àrees d’aprenentatge a les àrees de Sexualitat, Joves i Gènere i ha desenvolupat temàtiques que no havien estat mai tractades anteriorment.
És investigadora del CIEG (Centre Interdisciplinari d’Estudis de Gènere). Ha conduït investigacions sobre sexualitat i gènere, entre d’altres, i s’ha centrat en les experiències de la sexualitat dels joves, en les masculinitats a partir dels models i les lògiques de les relacions, en els cossos i la seducció, en la igualtat i en la violència de gènere a partir de la pràctica de discriminació (en particular, el bullying homofòbic) en les relacions quotidianes dels joves.
En aquest extens camp d’estudis, és autora de publicacions i de comunicacions en congressos nacionals i internacionals i és també autora del llibre: Eu faço sexo amoroso – A sexualidade dos Jovens pela voz dos Próprios, de la editorial Bizâncio, 2012, que és el resultat de la seva tesi doctoral i es considerat com un treball pioner a Portugal en el camp de les sexualitats juvenils, amb relats dels/de les joves sobre les seves experiències sexuals, la qual cosa permeté una acostament a la realitat.
Contacte:  cvieira@uab.pt

Aproximació a les “noves” masculinitats: relats dels joves portuguesos entre la tradició i la modernitat

Per a un científic social d’avui en dia, és difícil posar seriosament en dubte que el concepte de masculinitats està garantit de forma natural, que no té límits, i que no encaixa històricament. Desafiant aquestes idees, volem reforçar el significat plural de masculinitat, que, al mateix temps, és un espai de relacions de gènere i de pràctiques (a través de les quals els homes i les dones es posicionen en relació al gènere i l’efecte d’aquestes pràctiques en experiències corporals, culturals i de personalitat). A partir dels relats dels noies i les noies portuguesos (emmarcats en dos estudis exploratoris en l’interval d’una dècada), podem percebre com els significats de les masculinitats persisteixen i coexisteixen, interactuant, alhora, amb amb racionalitats hegemòniques i subordinades, marginades i contràries, conformades per la continuïtat de la tradició, on els mites de la masculinitat continuen subestimant els homes, però també permeten percebre canvis en la modernitat, on es donen les condicions per a (re) inventar “noves” masculinitats.

Anuncis