John Mercer

John Mercer
John Mercer (Birmingham City University)

John Mercer és catedràtic de Gènere i Sexualitat al Birmingham Centre for Media and Cultural Research. Els seus interessos es centren en la construcció social i cultural de les masculinitats en ell segle XXI. És autor de Pornography: Representations of Masculinity and Sexuality (IB Tauris, 2017), Rock Hudson (BFI, 2015) i (amb Martin Shingler) de Melodrama: Genre Style Sensibility. John és co-editor del Journal of Gender Studies, un dels fundadors de la editorias de Porn Studies i membre del consell editorial de Sexualities and Celebrity Studies. Juntament amb la professora Clarissa Smith, és l’editor de la sèrie monogràfica de Routledge, Masculinity, Sex, and Popular Culture.
Contacte:  john.mercer@bcu.ac.uk

“Masculinitat saturada”, masculinitat sexualitzada: cultura popular i pornografia gai

Aquest treball està concebut per a fer-se preguntes sobre les representacions de la masculinitat sexualitzada en la cultura popular contemporània. En els discursos populars, acadèmics, polítics i dels mitjans de comunicación, és frequent identificar la “sexualització de la cultura”, terme mal definit i utilitzat per diferents agents per a referir-se a coses diferents. Es repeteix sovint que l’accés relativament sense restriccions a materials sexualment explícits que s’atribueix a internet ha tingut profundes implicacions per a les nocions locals i nacionals de decència sexual i decòrum.

Dins d’aquesta esta rúbrica, els homes es posicionen sovint com els consumidors de material sexualment explícit i els beneficiaris d’aquesta cultura sexualitzada i, conseqüentment, constitueixen un grup proveït de distorciones i tergiversacions que perpetuen la desigualtat de gènere i la violència sexual. Aquest debat popular no considera (ni reconeix) de manera sistemàtica la major visibilitat de la masculinitat sexualitzada en els mitjans de comunicació i en la cultura, i aquí és cap on intento anar.

Aquest és el context en el qual descansa el meu propi treball com a acadèmic, treball que des de finals dels anys 90 s’ha centrat en les maneres en què la masculinitat es manifesta a través i a dins de marcs de referència genèrics i de paràmetres temporals. En el meu últim llibre, Gay Pornography: Representations of Masculinity and Sexuality (2017), m’he centrat en els ideals creats pels vídeos pornogràfics gai americans dels anys 1980 i 1990 i en els models de masculinitat que el porno gai contínua posant de manifest.

Aquest treball surt de la investigació de meu últim projecte Sexualised Masculinity (amb Clarissa Smith), el primer llibre d’una sèrie titulada Masculinity Sex and Popular Culture, que m’han encarregat editar per a Routledge. Sostindré que la pornografia gai, lluny de ser una pràctica cultural marginal, forma part de la cultura popular i contribueix al vocabulari des del qual els homes construeixen les identitats sexuals. A més a més, l’aparició d’internet ha creat unes condicions en las que l’accés a un ampli ventall de representacions i articulacions de la masculinitat ha donat lloc al que jo descriuria com, utilitzant la terminologia de Kenneth Gergen (1991), una “masculinitat saturada”, on la masculinitat com categoria porta la càrrega de múltiples (i significats i múltiples ambivalències que no paren de proliferar i on la fixesa dicotòmica entre termes com homosexuals o heterosexuals ja no tenen el valor que una vegada van tenir.

Anuncis