Katarzyna Wojnicka

Katarzyna Wojnicka
Katarzyna Wojnicka (Centre for European Research at the University of Gothenburg. CERGU)

La Dra Katarzyna Wojnicka és sociòloga i investigadora post-doctoral al (Centre for European Research at the University of Gothenburg). Abans d’incorporar-se al CERGU, Katarzyna va treballar com project manager i investigadora a Dissens (Institut für Bildung und Forschung) a Berlín, Alemanya. Va estudiar sociologia i estudis de gènere a Polònia, Alemanya, Estats Units i Espanya. Va fer la seva tesi doctoral sobre els moviments socials d’homes a Polònia. Els seus interessos científics actuals es centren principalment en la sociologia del gènere, els estudis crítics dels homes i les masculinitats, els estudis dels movimientps socials i els estudis europeus. Katarzyna és l’autora de més de 40 publicacions científiques i del bloc científic “Dr. K & the men”.
Contacte:  katarzyna.wojnicka@gmail.com

Homes (i masculinitats) en els processos de migració transnacionals

Els processos de migració transnacionals i d’altres tipus són fenòmens profundament relacionats amb el gènere, i les experiències dels actors involucrats en aquests processos són determinades pel seus gèneres (Donaldson, Hibbins, Howson & Pease 2009). Per tant, el treball presentat es centrarà en les interseccions entre els processos de migració transnacional i els homes i les masculinitats. A la primera part del treball, s’esbossaran els aspectes de gènere dels processos de migració, tant des d’un punt de vista històric com contemporani. A continuació es farà una breu comparació entre els processos de migració transnacionals i d’altres tipus (local, intra-uropeus, etc.) i la seva influència en la formació de les vides dels homes i les construccions de la masculinitat a més a més de l’anàlisi de les experiències dels migrants transnacionals masculins i el seu posicionament en la societat d’acollida des d’una perspectiva interseccional (Hearn, Blagojevic & Harrison 2013). Aquesta discussió és necessària ja que que els migrants transnacionals de gènere masculí no són un grup homogeni i els estatus de certs migrants, per exemple, homes refugiats i els anomenats expatriats internacionals són molt diferents. Per aquesta raó, en el fons de l’anàlisi es consideraran factors com la raça, la classe, l’origen ètnic, la religió, les sexualitats i l’edat.

Anuncis