Miguel Lorente

Miguel Lorente
Miguel Lorente (Universidad de Granada)

Miguel Lorente Acosta és doctor en Medicina i Cirurgia (especialista en medicina legal i forense) i professor titular de Medicina Legal de la Universitat de Granada. Ha estat director de l’Institut de Medicina Legal de Granada, Coordinador General dels Instituts de Medicina Legal d’Andalusia, director general d’Asisténcia Jurídica a Víctimas de la Violencia de la Conselleria de Justícia de la Junta d’Andalusia i delegat del Govern per a la Violència de Gènere (des d’abril de 2008 a desembre de 2011). Actualment és director del Secretariat d’Igualtat i Conciliació de la Universitat de Granada i director de la Unitat d’Igualtat de la Universitat de Granada. És autor de més de 80 publicacions nacionals i internacionals relacionades, fonamentalment, amb els següents temes: anàlisi de l’ADN en identificació humana dins del terreny de la investigació criminal i en la investigació biològica de la paternitat i la maternitat; medicina laboral; bioètica, especialment en relació amb la investigació científica i els estudis genètics; violència contra la dona i violència a la societat.
Contact: mlorente@ugr.es

El sexisme i el seu model de resolució de conflictes

L’estratègia del sexisme consisteix en utilitzar el poder per a generar més poder, no en té prou amb gestionar el poder obtingut en el punt de partida i, per això, necessita tot un context en què recolzar-se i fer-ho des de la “normalitat”, ja que altrament seria identificat com una construcció injusta i particular quan en realitat es presenta com a “ordre” i com una referència “universal”.

Aquesta estratègia és la mateixa que s’utilitza a qualsevol nivell (social, polític, nacional, internacional…) i per això resulta clau identificar el seu origen i el seu significat, ja que no són les circumstàncies les que determinen aquella estratègia, sinó el seu sentit original i final.

Anuncis