Pedro Unamunzaga Falcón

Pedro Unamunzaga Falcón
Pedro Unamunzaga Falcón (Asociación de Hombres por la Igualdad de Género. Canàries)

Psicòleg. Membre de ‘AHIGE Canarias’. Treballa amb grups d’homes i en el projecte europeu ‘Culture of Care’ per a la prevenció de la violencia sexual a menors varons. Té un màster en Ecología Humana.
Web:  canariasahige.wordpress.com

Nois * i cultura de la cura: un entorn de suport per fer front a la violència sexual

Les dades sobre prevalença de la violència sexual assenyalen que entre un 10% i un 20% dels nens i joves han patit aquest tipus de violència. És, però, un fenomen invisibilitzat per la dificultat que tenen els menors a revelar-ho i els prejudicis socials davant aquest tipus de violència. Moltes de les causes d’aquesta invisibilitat i la por a revelar la violència patida té a veure amb els mandats del model de masculinitat hegemònic que prescriu que els homes han de ser forts i per tant no poden ser víctimes. A això cal afegir l’estigma de l’homosexualitat quan la violència és perpetrada per un altre home o la confusió que existeix, també socialment, entre violència i iniciació sexual, quan és una dona la que ha comès els abusos.

AHIGE participa en el projecte Boys * & Culture of Care, d’investigació-acció, del Programa Europeu Daphne- víctimes infantils de violència-, que se centra en la protecció i el suport dels nens i adolescents homes víctimes o potencials víctimes de violència sexual en relacions properes, institucions, espais públics i altres contextos.

Anuncis